Home Authors Đăng Bởi Alex Fork

Alex Fork

4521 POSTS 1 COMMENTS
"Hãy tham lam khi người khác sợ hãi!!!"

ADVERTISEMENT

Hiện có hơn 13.000 địa chỉ ví Bitcoin nắm giữ ít...

Theo dữ liệu mới từ Glassnode, hiện có hơn 13.000 địa chỉ ví Bitcoin (BTC) nắm giữ ít nhất 1 triệu USD. 107 BTC để...